dinsdag 29 december 2009

Mysterieus bewustzijn, biologische antivries en het derde evangelie


Het derde deel van de serie van Tim Stafford over geloof en wetenschap. Volgens de geciteerde wetenschapper Polkinghorne is het bewustzijn voor de wetenschap een raadsel. “Our scientific, aesthetic, moral and spiritual powers greatly exceed what can convincingly be claimed to be needed in the struggle for survival, and to regard them as merely a fortunate but fortuitous by-product of that struggle is not to treat the mystery of their existence with adequate seriousness.”

Christianity Today heeft een recensie van Sherlock Holmes.  Klinkt goed!

Tom Wilson, Biff in Back To The Future, beantwoordt een paar vragen die hij wel eens krijgt. In een lied.

Een kort verhaal van Neil Gaiman, gebaseerd op H.P. Lovecraft: I, Ctulhu.

In een kever uit Alaska hebben onderzoekers een nieuw soort biologische antivries ontdekt.

Frank Viola plaatst op zijn blog een hoofdstuk dat vanwege ruimtegebrek niet kon worden geplaatst in zijn boek From Eternity to Here. Het gaat over drie verschillende versies van het evangelie. Het 'vrijzinnige evangelie' dat zegt: 'Ik leef hoe ik dat zelf wil. God houdt toch wel van me.' Het wettische evangelie, dat zegt: 'Als je faalt in het gehoorzamen van Gods wil, is Hij boos op je.' (Beide verdraaiingen van de waarheid). Het derde is het evangelie van de bijbel, gebaseerd op het begrip dat de verandering van ons leven niet voortkomt uit onze eigen pogingen onszelf te verbeteren, maar in het vertrouwen in wat wij als gelovigen zijn in Christus, en wie Christus is in ons! "The Christian life is becoming what you are. Consequently, the common approach Paul takes in his letters is to remind God’s people of who they have become as new creatures in Christ. All of his exhortations flow out of that reminder. This Christian life is rooted in liberty: a liberty that sets us free from trying to be good. It is also a liberty that sets us free from practicing evil. It is a liberty that brings us into a living knowledge of the One who indwells us . . . who happens to be the greatest liberator in the universe as well as the Savior and Lord of the world." Ik had deze herinnering nodig na wat ik dit weekeinde hoorde over onze kerk (waar iemand die de genade predikt niet meer wordt uitgenodigd).

The Christian Monist schrijft over de boodschap van kunst, aan de hand van Francis Schaeffer en L'Abri. Kunstenaars zijn volgens hem 'field reporters sent to cover the human condition'. Een van mijn doelen voor 2010 is het bijwonen van minstens een L'Abri-weekeinde, en het bezoeken van een of meer musea! Jezelf omringen door betekenis en schoonheid kan alleen maar goede gevolgen hebben.