Non-fictie

De loser die wint ... als God je verhaal vertelt (Buijten & Schipperheijn, oktober 2015)
We vertellen allemaal verhalen over onszelf, onze wereld en over andere mensen. Maar vaak maken die verhalen ons niet gelukkig, en leiden ze ertoe dat we andere mensen, met andere verhalen, gaan bestrijden of pijn doen. Onze verhalen draaien namelijk vaak om onszelf, en laten geen ruimte voor zwakheid. Voor de dood.
Dat is anders in het verhaal dat God vertelt. Dit is het mooiste verhaal dat er is en geeft ons allemaal een ondeelbare betekenis. Het is het verhaal van zwakheid en genade, van dood en opstanding en heeft gegarandeerd een 'happy end'.
Dit verhaal laat ons niet alleen anders naar onszelf kijken, maar ook naar de ander, ongeacht zijn afkomst of geloof, en naar de wereld: als betekenisvol en het beschermen waard. Het is goed nieuws voor alle mensen die niet in God geloven, maar die in zichzelf teleurgesteld zijn geraakt. Die buiten de maatschappij vallen, of niet meer kunnen meekomen. Maar het is ook goed nieuws voor de christenen die in de kerk, een heel ander beeld van God hebben meegekregen. Die zich maar blijven inspannen om Gods liefde te verdienen.
Wie in dit verhaal wil leven, hoeft zich er alleen maar voor open te stellen. Je wordt er deel van, als je ernaar verlangt.


Lees hier een voorpublicatie!
En hier een tweede voorproefje!

Indrukwekkende Vrijheid (Medema, 2010)
God maakt ons vrij. Dat is de boodschap van de Bijbel. Deze boodschap is geen abstracte theorie of inhoudsloze leuze; onze bevrijding is een concreet feit. God wil dat wij onze eigen keuzes maken en Hem en onze medemensen liefhebben met ons hele hart. Helaas doen wij vaak dingen die we niet willen, of doen we juist niet wat we wel verlangen. We zijn gevangen, we zijn niet vrij. De enige manier om te ontsnappen aan dwang en aan passiviteit is te vertrouwen op God. Hoe dichter we bij God leven, hoe meer we onszelf zullen zijn. Hij houdt namelijk van ons, en dat betekent dat hij ons wil laten delen in zijn eigen indrukwekkende vrijheid en luister. Nu al en uiteindelijk in de eeuwigheid.
Bijdrages aan:
Wirwar: Bijbelstudies over ingewikkelde dingen (2003)
Huh?!: Niet-vage Bijbelstudies (2004)
Het Lam en het land van de Leeuw (2005)
De opwindende laatste dagen (2007)
Hete hangijzers (2009)
Het boek van de natuur (2011)
Woestijnvaders (2015)