maandag 22 maart 2010

Aanbevolen boeken/podcasts bij Indrukwekkende Vrijheid

Wat ik in mijn 'making of' van mijn onlangs verschenen boekwerkje Indrukwekkende Vrijheid volgens mij nog niet had laten vallen, was het feit dat ik het met meer dan een kwart heb ingekort. Gelukkig maar, anders was het meer dan vierhonderd pagina's lang geworden. En het is nu al lang genoeg. Ik ben blij dat ik een uitgever heb die mij erop wees dat met iets minder omhaal van woorden de boodschap ook wel was over te brengen. Het nog steeds niet bepaald kort en bondig te noemen, maar in elk geval wel wat korter en bondiger.
Een van de dingen die ik eruit sneed bij het inkorten was een lijstje met boeken en andere 'resources' voor mensen die na het lezen van mijn boek zich meer wilden bezighouden met het onderwerp. Nu is mijn boek nog niet zo lang uit dat ik verwacht dat er al daadwerkelijk mensen zijn die het uithebben (maar goed, je weet maar nooit), maar toch wil ik mijn aanbevelingen hier doorgeven. Zie het maar als een 'deleted scene' zoals die op DVD's en blu rays zijn te vinden. Goed, wie mijn boek doorbladert begrijpt al snel dat ik fan ben van C.S. Lewis en G.K. Chesterton: hun werken zullen als je ervoor openstaat, je wereld(beeld) op zijn kop zetten. Maar er zijn ook een paar ‘modernere’ boeken die ik bij jullie onder de aandacht wil brengen.
Classic Christianity (Bob George, ned. Echt Christelijk). Een boekje over de boodschap van de bijbel. Het gaat God er niet om dat we hard voor hem werken, hij wil ons van binnenuit veranderen. Vol anekdotes en persoonlijke ervaringen van de auteur. Het laat eenvoudig en overtuigend zien wat de dood en opstanding van Jezus voor ons tot stand hebben gebracht.
The Divine Conspiracy (Dallas Willard). Dit boek is wat meer filosofisch dan de andere, maar blijft toch toegankelijk. Het geeft een goede introductie in de waarheid van het koninkrijk van God en vooral een inspirerende, levensveranderende uitleg van de bergrede. Dat is geen wet die Jezus ons oplegt, maar de manier van leven die bij ons past als mensen en burgers van Gods koninkrijk. Het maakte mij enthousiast om me aan te sluiten bij de ‘goddelijke samenzwering’.
Geloven is weer mens worden (Ranald MacAuley en Jerram Barrs, eng. Being Human). Dit boek ontmaskert overtuigend enkele heidense filosofie├źn die in het christendom zijn binnengedrongen en hebben geleid tot een negatief beeld van onze menselijkheid. Het maakt duidelijk wat Gods doel is met de verlossing: het herstel van zijn glorieuze beeld in elk van ons.
Genade, wat een wonder (Philip Yancey, eng. What’s so amazing about grace?). Een aangrijpend onderzoek naar de reikwijdte van de genade. Dit boek bevat veel levendige voorbeelden, citaten en ontboezemingen, allemaal rond hetzelfde thema: de onvoorwaardelijke liefde van God voor ons.
Grenzen (Stuart Cloud en Henry Townsend). Een boek gericht op de praktijk: waarom laten we als christenen anderen over ons heen lopen en hoe leren we om aan te geven wat we wel en niet willen?
The Awakened Heart (Gerald May). We worden het meest vrij als we ons openstellen voor de liefde van God. Maar hoe doen we dat? Voor ons, moderne mensen die in een wereld leven waarin het bovennatuurlijke systematisch wordt buitengesloten en waar invloeden van buiten (lawaai en licht) ons verdoven en verblinden, is dat niet vanzelfsprekend. Dit boek leidt je naar het ervaren van Gods aanwezigheid.
A Scandalous Freedom (Steve Brown). Een boek over hetzelfde onderwerp als het mijne, maar praktischer en met meer gevoel voor humor geschreven (en minder langdradig, ik zeg het eerlijk). Het behandelt allerlei manieren waarop we als gelovigen onze vrijheid verkwanselen en laat zien wat Jezus daarover te zeggen heeft. De schrijver is niet te beroerd om ook eerlijk naar zichzelf te kijken. Dit boek zal je enthousiast maken over onze radicale vrijheid.
De uitnodiging (William Paul Young, eng. The Shack). Een man die onvrij is door zijn ingeslepen verwachtingspatronen, gebeurtenissen uit het verleden, zijn boosheid en zijn religie heeft een ontmoeting met de drie-enige God. En die God blijkt anders dan gedacht. In de vorm van een verhaal passeren belangrijke concepten de revue. Dit boek leidde tot grote ophef onder christenen in de Verenigde Staten, dus je bent gewaarschuwd.
Ook aan te bevelen zijn So you don't want to go to church anymore en He loves me, beide van Wayne Jacobson. Ze bieden een confronterende ontmaskering van de religieuze houding van onze kerken en ons eigen hart, en stellen daarvoor in de plaats het eenvoudige wandelen in de zekerheid van de liefde van God, zoals die is zichtbaar geworden in het kruis. Dat klinkt eenvoudig, maar het is een van de moeilijkste dingen om je eigen te maken.
Waking the dead (John Eldredge). Wat betekent het voor een christen om te leven uit zijn hart? Hoe wil God ons tot leven brengen? Wat is de echte betekenis van discipelschap, genezing en geestelijke strijd? Een vlot geschreven boek, maar herkenbaar en levensecht. Ook heel goed zijn van dezelfde auteur The Journey of Desire, over de betekenis van onze verlangens, en De strijd om je hart (eng. The Sacred Romance), over de passie van God voor een relatie met mensen en hoe religiositeit daarin tussenbeide komt.
Recenter ontdekt (na het schrijven van mijn boek) zijn de boeken van Greg Boyd. Ik besprak op mijn blog er al twee. Seeing is believing, een inspirerende oproep om je te oefenen in het ervaren van Jezus' werkelijke aanwezigheid, en Repenting of religion, dat de vinger legt op de zere plek van ons religieuze hart, onze neiging om te oordelen in plaats van eenvoudig lief te hebben. Ook heel goed is The myth of a christian religion, dat uiteenzet hoe we als volgelingen van Jezus met elkaar in de realiteit van zijn koninkrijk kunnen leven.

Maar boeken zijn niet mijn enige inspiratiebronnen. Ik luister ook regelmatig op internet naar lezingen en ‘podcasts’, meestal wekelijkse ‘radiouitzendingen’ in MP3-formaat, waarin de liefde van God, het koninkrijk van Jezus en onze vrijheid centraal staan. Op deze manier wordt ik er elke week aan herinnerd in welk proces ik me bevind en waar ik naar toe wil of kan groeien. Ik luister bijvoorbeeld lezingen van Greg Boyd. Heel goed is zijn Animate-series in 2009!
Verder is de podcast van Steve Brown over A Scandalous Freedom aan te bevelen. Hierin gaat hij nog eens dieper in op de thema’s uit zijn boek. Zijn radio-uitzendingen op zijn hoofdpagina zijn ook boeiend, met interessante interviews en filmbesprekingen.
Daarnaast luister ik naar de wekelijkse uitzending van The God Journey. De vrienden Wayne Jacobsen en Brad Cummings waren onder andere betrokken bij The Shack (De uitnodiging) en bespreken hier allerlei onderwerpen die te maken hebben met het vrije leven van christenen, delen hun eigen ontdekkingen, en reageren op de praktische vragen van luisteraars. Hun lachbuien zijn vaak aanstekelijk. Het belangrijke thema dat ze steeds weer aanhalen is dat de weg naar God niet wordt gedefinieerd door de georganiseerde religie of het instituut kerk, maar alleen te vinden is in de liefde van Jezus.
Bruxy Cavey verzorgt samen met Tim Day een boeiende podcast over zijn boek The end of religion. In de gesprekken worden thema’s uit het boek verder uitgediept en praktisch gemaakt. Ook zonder dat je het boek gelezen hebt, zal deze serie je genoeg stof tot nadenken geven over onze religieuze instellingen en de manier waarop Jezus die ontmantelt. Het boek is trouwens ook aan te bevelen!
Ten slotte luister ik ook naar de Into the wild-podcast van het Free Believers Network. Ook hier ligt de nadruk op het groeien in de vrijheid van een leven in een relatie met de levende God, vrij van systemen van controle en manipulatie zoals die worden gevonden in sommige kerken. De insteek is soms wel erg kritisch en niet alles is een op een van toepassing op elke kerk, maar de vrije discussies leveren wel stof tot nadenken op!