vrijdag 20 januari 2012

Eb en vloed in Wales

De zee speelt een belangrijke rol in het leven van de mensen aan de kust van Wales. Het spel van eb en vloed, hoog en laag water, levert mooie tafereeltjes op - zoals in het stadje waar we langs kwamen, waar de haven was drooggevallen en de zeilbootjes nu op land lagen te wachten op de vloed, of in het natuurgebied waar het terugtrekkende water slik had laten droogvallen, waar tientallen ganzen en andere wadvogels zochten naar voedsel.

Een interessant volksgebruik dat we waarnamen was het vissen naar krabben in het stilstaande water van een haven die door het lage tij was afgesloten van de zee. De plaatselijke bevolking bond een stukje spek aan een draadje en hing dat in het water. Niet alleen ik vind spek lekker, krabben vinden dat kennelijk ook. Ze hadden er al een aantal zitten in een emmertje. Wat ze er vervolgens mee deden, weet ik niet.