zondag 26 februari 2012

Foto's: boomstam van dichtbij

In de lunchpauze vorige week liep ik voorbij een rij bomen. Omdat ik toevallig mijn camera in de hand had, zocht ik naar onderwerpen om te fotograferen. Ik besloot de kale stammen van wat dichter bij te bekijken en ontdekte een hele nieuwe wereld van mossen, korstmos en van kleine takjes, de eerste uitlopers van een nieuwe lente. Het loont de moeite eens een boom van dichterbij te bekijken!