maandag 15 juli 2013

Gedicht: Paradijs

Paradijs

Voor Bianca

Je bent zoals je bent
mijn helper. Zonder ervoor te werken,
zoals het was bedoeld.
Staat zij aan zij, kijkt oog in oog.
Je bindt mij door mij vrij te laten,
ik word mezelf als ik mij geef
en jij aan mij. Geen offer vraag je.
Geen groene vrucht als afkoopsom.
We dansen in de avondbries
op hemelse muziek de passen
die Hij voor ons ging.