vrijdag 24 december 2010

Olifanten, nieuwe mensen, placebo's, mysterie, op zoek naar God en eenvoudig leven

Er zijn op Aarde niet twee, maar drie soorten olifanten! De Afrikaanse bosolifant is inderdaad een andere soort dan de savanneolifant. Ze verschillen net zo veel van elkaar als de mammoet en de Indische olifant!

Ook interessant: tegelijk met moderne mensen en Neanderthalers leefde er nog een derde mensensoort in Siberië: de Denisovans. Sporen van hun DNA worden teruggevonden in Melanesische populaties (Nieuw Guinea).

Na het grote uitsterven in het Perm, waarbij 90 procent van alle soorten dieren en planten verdween, duurde het 10 miljoen jaar voor de verschillende ecosystemen zich hadden hersteld. Dit blijkt uit een nieuwe opgraving in China, waar veel fossielen van zeedieren worden gevonden.

Placebomedicijnen (pillen van suiker) werken, ook als mensen weten dat ze placebo krijgen! De zelfherstellende mogelijkheden van het lichaam blijven verbazen!

Prachtige foto's van miniaturen: wat blijft er over na de val van de beschaving? Ik heb altijd wel wat met ruïnes gehad.

Volgens Orthodoxe blogger the OrthoCuban zouden evangelischen meer oog moeten hebben voor het mysterie van God. Niet alles is te verklaren. "We come to God in worship and say that he is both unknowable and has revealed himself fully in Jesus Christ. We say that he has fully allowed us to choose, but he has chosen the path in which this world will walk. This is where we acknowledge both mystery and revelation. Finally, this is where we go to the Divine Liturgy and enter into the heavens while at the same time saying that we have yet to arrive."

Paul Abspoel kijkt terug op een uitzending van 'Op zoek naar God'. "Helaas stel ik vast dat het in veel gevallen de christenen zijn die in een nepwereld leven. De echte wereld is buiten. Daar lopen authentieke mensen rond met oprechte vragen. In het christelijke wereldje zie ik helaas te veel mensen die doen alsof ze alles precies op een rijtje hebben en die menen dat ze op elke vraag een gepast antwoord moeten hebben." Een uitzondering was het moment waarop Dennis van der Geest in gesprek ging met William Paul Young, schrijver van The Shack. "Geloof je in liefde? Bid dan tot de Liefde. Het maakt geen deel uit van je hersenen. Liefde is onzichtbaar en toch echt.Het is iets wat waarachtig is. En de Bijbel zegt ook: God is liefde. Als je in liefde gelooft, op anderen gerichte, pure, onbaatzuchtige liefde, moet je tot de Liefde bidden." En als die liefde een persoon voor je wordt, dan heb je God gevonden. Amen.

Chaplain Mike op de Internetmonkblog wijst op een tekst van Paulus waar nooit zoveel aandacht voor is. Zijn conclusie is dat Paulus christenen niet oproept tot een programma van activiteiten. "Paul commends a life that is the very opposite of activist churchianity. Instead, he advocates the way of Christian vocation—Walk humbly and quietly with God. Don’t think it’s your job to change the world. Quit sticking your nose in everybody else’s business. Do your work and do it well. Let Christ’s love for others grow naturally out of that soil. Earn the respect of your neighbors over time as you live your life in Christ. Slow down. Get small. Run quiet. Go deep. Grow up."

Ondertussen wijst de blog Mockingbird ons op het vrij onbekende feit dat atheïst Stalin ooit voor priester studeerde op een seminarie. Hij eindigde echter op een ander pad. Waarom? Omdat christenen vaak kiezen voor macht als beïnvloedingsmiddel boven liefde. "We are still so impressed with power and assertion that we turn the Christian insight, which is clearly the opposite of our idea of power, into power. If we could only convert Congress to Christianity, then everything would be OK. We would have the power brokers on our side. If we could only get people to behave a certain way, everything would be OK." Perfecte macht drijft de liefde uit.