woensdag 16 februari 2011

Planet X, energieke wespen, All Star Superman, fanatieke atheisten en zingeving

Schuilt er een grote gasplaneet in de Oortwolk (waar de kometen vandaan komen)?

Fascinerend: een wespensoort uit het midden-oosten zet zonlicht om in energie. Tot nu toe werd gedacht dat alleen planten en bacteriën dit konden via het proces van fotosynthese. De wesp blijkt gebruik te maken van de kleurstof xanthopterine. Het is de eerste diersoort waarvan bekend is dat die het licht van de zon gebruikt als energiebron, en dan niet alleen maar de warmte van de zon om op te warmen.

In 1000 voor Christus maakte een beschaving in Mexico al prachtige monumenten

De nieuwe Spider-Manfilm (getiteld The Amazing Spider-Man) gaat er steeds beter uitzien. 

Bovendien komt er een tekenfilm van mijn favoriete comicbook (in elk geval die ik de afgelopen tijd ontdekt heb): All Star Superman.

De top 25 horrorfilms volgens christelijke filmcritici.

Marillyne Robinson bepreekt het boek The God Delusion van Richard Dawkins.

Over atheisme: volgens Christianity Today zijn de redenen om niet te geloven net zo niet rationeel als die om wel te geloven. Veel van de enthousiaste atheisten blijken een slechte relatie met hun vader te hebben. Of ze willen niet geloven omdat ze hun leven niet willen veranderen op de manier die zou horen bij het geloof in een godheid. Ons gedrag beïnvloedt de manier waarop we denken, concludeert filosoof Alvin Plantinga. "Like everything else about us, our belief-forming faculties were designed to work a certain way. And given the appropriate conditions, we tend to form true beliefs about the things we perceive or reason about. But some things can impede cognitive function, and sin is one of these. The more we disobey and give ourselves over to vice, the less reliable our belief formation will be, particularly regarding moral and spiritual matters."

Op Jesus Creed wordt de vraag gesteld of de behoefte van de mens aan zingeving een argument is voor het bestaan van God. Daarvoor wordt de Joodse schrijver Victor Frankl aangehaald, die onder andere in het concentratiekamp heeft gezeten. Hij schrijft onder andere dat lijden zin moet hebben, wil het leven zin hebben: "Man’s search for meaning is the primary motivation in his life and not a “secondary rationalization” of instinctual drives. This meaning is unique and specific in that it must and can be fulfilled by him alone; only then does it achieve a significance which will satisfy his own will to meaning. There are some authors which will contend that meanings and values are “nothing but defense mechanisms, reaction formations, and sublimations.” But as for myself, I would not be willing to live merely for the sake of my “defense mechanisms,” nor would I be ready to die merely for the sake of my “reaction formations.” Er volgt een interessante discussie.

De Christian Monist vraagt zich af of er een grens is aan de hoeveelheid pijn die een mensenhart kan verdragen. Aan de hand van enkele aangrijpende voorbeelden maakt hij duidelijk dat we niet te snel een verklaring voor het lijden moeten zoeken. "The pain of loss here on earth is too great to dismiss under a narrative of all things work for the best. That verse is taken out of context. We should not make attempts to explain pain because to do such, is to diminish it.the hope of the true Christian isn't that our pain vanishes here or that we learn to "deal with it," but that we know someday, somewhere, somehow what's wrong will be made right again."